CMI spol. s r.o.

Fakturačná adresa:                  Korešpondenčná adresa:
Na Slavíne 3
811 06 Bratislava
SLOVAKIA
Trenčianska 47
821 09 Bratislava
SLOVAKIA
   

IČ: 35733853
DIČ: 2020269163
IČ DPH: SK2020269163

 
   

Tel.: +421 252 631 441
Fax.: +421 252 922 882
E-mail: officesk@cmi.sk
Web: www.cmi.sk

Dátum vzniku a zápisu do OR: 1. decembra 1997

Spisová značka: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, vlozka c .: 16105 / B